Εκπαίδευση Ευελπίδων με Αμερικανούς Υποψήφιους Αξιωματικούς (ROTC)

Εκπαίδευση Ευελπίδων με Αμερικανούς δόκιμους