Εκπαίδευση Ευελπίδων με Αμερικανούς Υποψήφιους Αξιωματικούς (ROTC)

2015, Αύγουστος 13 - 2:27μμ

Εκπαίδευση Ευελπίδων με Αμερικανούς δόκιμους