Δραστηριότητα Σπουδαστών της Σχολής στην Ρουμανία στο πλαίσιο του Διεθνούς Εξαμήνου

Η ΣΣΕ Στο πλαίσιο του Διεθνούς Εξαμήνου, του Military Erasmus, συμμετέχει με 15 Ευέλπιδες ΙΙΙ τάξης στην αντίστοιχη δράση της Στρατιωτικής Σχολής της Ρουμανίας όπου διδάσκονται μαθήματα θεματικών ενοτήτων όπως παρακάτω:

  • Basic Military English, Cross Cultural, Communication, Cultural Awareness, Military Leadership B, (Leadership Training)
  • Comprehensive Approach
  • Electronic Warfare
  • Law of Armed Conflict
  • Interoperability Cyber
  • Security, Military Leadership A (Tactics)
  • Military Leadership C (Physical Training)

Η Σχολή κατ' αντιστοιχία υλοποιεί την εν λόγω δράση στο πλαίσιο της ανταποδοτικότητας κα της προαγωγής της συνεργασίας της με την αντίστοιχη Ρουμανική Στρατιωτική Ακαδημία προκειμένου να ενισχυθεί το ακαδημαϊκό επίπεδο των Ευέλπιδων σε συνδυασμό με την ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους σε διεθνές περιβάλλον.