Δημοσιεύσεις

Ιούνιος 22, 2021

Την Παρασκευή 04 Ιουνίου 2021 και ώρα 13:00, πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης-παραλαβής καθηκόντων Διοικητού του Συντάγματος Ευελπίδων, στις εγκαταστάσεις της Σχολής στη Βάρη Αττικής, από τον Συνταγματάρχη (ΠΖ) κ. Νικόλαο Βλαχογιάννη στον Συνταγματάρχη (ΠΖ) κ. Κοκκινίδη Ευστάθιο. 

Ιούνιος 16, 2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΠΚΕ) ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 - 2022 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΚΕ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ.

Ιούνιος 15, 2021

Σύγκλιση 15-μελούς Εκλεκτορικού Σώματος για την μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων στο γνωστικό αντικείμενο << Ελληνική Φιλολογία>> στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή