Publications

Νοέμβριος 09, 2018

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών τραπεζοκομίας και Πλυντών/τριών (CPV 55310000-6), στα εστιατόρια-μαγειρεία της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), με τον ετήσιο προϋπολογισμό για τις εν λόγω υπηρεσίες, να ανέρχεται στο ποσό των  διακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων τριακόσιων δεκαοκτώ ευρώ και σαράντα λεπτών με ΦΠΑ 24% (233.318,40€). Επιπρόσθετα, θα υπάρχει η δυνατότητα παράτασης της σύμβασης για ένα (1) εξάμηνο.

Σεπτέμβριος 13, 2018

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκαν από το ΥΠΠΕΘ οι Πίνακες με τους Επιλαχόντες της Σχολής. Όλοι οι επιλαχόντες,  κατόπιν αιτήσεώς τους, έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την σειρά στους πίνακες επιλαχόντων του ΥΠΠΕΘ και κατά κατηγορία. Στην αίτηση θα αναγράφεται ο κωδικός υποψηφίου όπως και η  κατηγορία [Γενική Σειρά (Ο-Σ)  ή Ειδική Κατηγορία (Ο-Σ)] στην οποία ανήκουν καθώς επίσης και η ηλεκτρονική διεύθυνση καθαρογραμμένη (ευανάγνωστη). Η αίτηση στη συνέχεια θα υποβάλλεται με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης, θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής είτε ταχυδρομικώς προς τη Σχολή, είτε μέσω...

Σεπτέμβριος 05, 2018

Ανακοινώνεται ο Οδηγός Κατάταξης Πρωτοετών Ευελπίδων Τάξης 2022

Σεπτέμβριος 05, 2018

Ανακοινώνεται ο Οδηγός Κατάταξης Πρωτοετών Ευελπίδων Τάξης 2021.

%