Διεθνές Εξάμηνο (Military Erasmus)

2018, Φεβρουάριος 26 - 5:11μμ

Η  Σχολή στο πλαίσιο της διεθνούς δραστηριότητας της συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά προγράμματα συνεργασίας με αντίστοιχες Ακαδημίες του εξωτερικού, με κύριο σκοπό την αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Το Διεθνές Εξάμηνο αποτελεί το σπουδαιότερο πρόγραμμα συνεργασίας που έχει υλοποιηθεί από τις Ευρωπαϊκές Στρατιωτικές Ακαδημίες του Εξωτερικού σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κολλέγιο Ασφάλειας και Άμυνας, όπου μαθητές των Στρατιωτικών Ιδρυμάτων παρακολουθούν ένα εξάμηνο σπουδών σε Ακαδημίες του εξωτερικού.

Η Σχολή είναι το πρώτο Στρατιωτικό Ίδρυμα που έχει εντάξει το Διεθνές Εξάμηνο στην Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση και το εφαρμόζει για πρώτη φορά, στο 6ο εξάμηνο (ΙΙΙη τάξη) του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-18 (26 Φεβρουαρίου – 13 Ιουνίου).

Στο πλαίσιο αυτό, υποδέχθηκε στις 24 και 25 Φεβ 2018, μαθητές από τις Στρατιωτικές Ακαδημίες της Ολλανδίας, της Ιταλίας, της Ρουμανίας, της Πολωνίας (και από την Αυστρία σε μεταγενέστερο χρόνο), οι οποίοι θα ενταχθούν μαζί με Ευέλπιδες της ΙΙΙης τάξης σε ξεχωριστή αίθουσα διδασκαλίας, όπου θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση στην Αγγλική σε σύγχρονα αντικείμενα, όπως Cyber Security, Military Leadership, Interoperability, Law of  Armed Conflict κλπ.