Ανάρτηση στο πλαίσιο συμμετοχής Ευελπίδων στο πρόγραμμα «Cadet Field Training-CFT 2019, USMA- West Point, New York»

Στο πλαίσιο της στρατηγικής διεθνοποίησης της εκπαίδευσης η Σχολή πραγματοποιεί ανταλλαγές μαθητών με τη Στρατιωτική Ακαδημία των ΗΠΑ (United States Military Academy – USMA). Στο πλαίσιο αυτό, η Σχολή συμμετείχε με τρείς (3) Ευέλπιδες ΙΙας τάξης στo πρόγραμμα θερινής διαβίωσης: «Cadet Field Training (CFT)», διάρκειας ενός μηνά το οποίο πραγματοποιήθηκε από 28 Ιουν έως 28 Ιουλ 19 στην έδρα της USMA – WEST POINT (ΝΥ).

 

Η εν λόγω διεθνής στρατιωτική θερινή διαβίωση περιελάμβανε αντικείμενα εκπαιδεύσεως όπως,

 

(1)Τοπογραφία (Land Navigation)

(2) Μηδενισμός και βολή ατομικού τυφεκίου Μ4

(3) Επιθέσεις ομάδος και διμοιρίας, ενέδρες (Field Training Exercise)

(4) Πυρ και ελιγμός με πραγματικά πυρά (Live Fire Exercise)

(5) Αίτηση πυρών πυροβολικού (Call for Fire)

(6) Προσομοιωτής Αρμάτων (Tank Simulator)

(7) Διαγωνισμός Τιμητικής Διάκρισης (Recondo)

 

Oι Ευέλπιδες δια της επιτυχούς συμμετοχής τους στην παρούσα διεθνή δραστηριότητας της Στρατιωτικής Ακαδημίας των ΗΠΑ (United States Military Academy – USMA), αποτέλεσαν τους κύριους εκφραστές της υψηλής ακαδημαϊκής και στρατιωτικής εκπαίδευσης που παρέχεται στη Σχολή καθώς και το άριστο επίπεδο πειθαρχίας που τους διακρίνει, αλλά και τις άριστες διμερής σχέσεις στρατιωτικής συνεργασίας των δύο χωρών και σε αυτό το τομέα.