Ανάρτηση κοινής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Διεθνούς Συνεργασίας της Σχολής με τις Στρατιωτικές Ακαδημίες της Πολωνίας, Πορτογαλίας, Ρουμανίας και Ιταλίας

Στο πλαίσιο συμμετοχής της Σχολής στη διεθνή εκπαιδευτική πρωτοβουλία Military Erasmus,σε συνεργασία με Στρατιωτικά Ιδρύματα του εξωτερικού, από τις 11-15 Μαρτίου 2019, 8 Ευέλπιδες μετέβησαν στο Στρατιωτικό Πανεπιστήμιο της Πολωνίας, 4 Ευέλπιδες στη Στρατιωτική Ακαδημία της Πορτογαλίας και 2 Ευέλπιδες στη Στρατιωτική Ακαδημία της Ιταλίας, ενώ 15 Ευέλπιδες παρακολουθούν καθ΄ όλο το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκής εκπαίδευσης στη Στρατιωτική Ακαδημία της Ρουμανίας, τα αντίστοιχα μαθήματα του Διεθνούς Εξαμήνου που διδάσκονται στις εν λόγω Σχολές.

Οι Ευέλπιδες έχουν την ευκαιρία, εκτός των ακαδημαϊκών μαθημάτων που παρακολουθούν, να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες στρατιωτικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, ώστε να καλλιεργήσουν το πνεύμα διεθνούς συνεργασίας με τους συναδέλφους τους στις χώρες αυτές, με απώτερο σκοπό να επιτευχθεί η προβολή του προγράμματος της κάθε χώρας και η δημιουργία μιας κοινής κουλτούρας ασφάλειας και άμυνας μεταξύ των Αξιωματικών των ΕΔ των κρατών μελών της ΕΕ από τα πρώτα χρόνια της σταδιοδρομίας τους.