ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 180 (ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

2019, Ιούλιος 18 - 4:14μμ

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των Αθλητικών Εξετάσεων των Υποψηφίων της Ομάδας 180 (επανεξετάσεις).