3ο Συνέδριο Χερσαίων Δυνάμεων

2019, Νοέμβριος 7 - 8:13πμ