Χαιρετισμός του Διοικητή της Σχολής Υποστράτηγου Χαράλαμπου Λαλούση

Σας καλωσορίζω στον ιστότοπο της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων.

Η Σχολή είναι το αρχαιότερο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της νεώτερης ιστορίας μας, αφού ιδρύθηκε το 1828 και αποτέλεσε καθ’ όλο το διάστημα λειτουργίας της το φυτώριο των Αξιωματικών.

Η ανάληψη της Διοίκησης της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, αποτελεί για εμένα μια εξαιρετική καταξίωση και συνάμα μια πρόκληση εδικά τη σημερινή εποχή, διότι στη Σχολή διαμορφώνονται οι νέοι στρατιωτικοί ηγήτορες, δηλαδή το μέλλον του Στρατού μας.

Σέβομαι και αναγνωρίζω το εξαιρετικό έργο όλων των προηγούμενων Διοικήσεων, αλλά και των καθηγητών της Σχολής, το οποίο αποτελεί παρακαταθήκη για τη συνέχιση της προσπάθειας και εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες για τη σημαντική τους προσφορά.

Συνεχίζοντας το έργο των προκατόχων μου αλλά και την παράδοση της Σχολής, έχω ως στόχο την διάπλαση των Ευελπίδων σε Αξιωματικούς που θα δύνανται να στελεχώσουν αλλά και να ηγηθούν με απόλυτη επιτυχία των τμημάτων του Στρατού μας.

Για την επίτευξη των παραπάνω θα επιδιώξω τη συνεχή και εντατική στρατιωτική και ακαδημαϊκή  εκπαίδευση, ώστε οι Ευέλπιδες να μετεξελιχθούν σε Ηγέτες:

 Ικανούς να εμπνέουν με το χαρακτήρα, το ήθος, την αξιοπρέπεια και να διδάσκουν με το παράδειγμα.

Αφοσιωμένους στις αρετές της φιλοπατρίας, της ανδρείας, της καρτερικότητας αλλά και του σεβασμού των ανθρώπινων αξιών.

Ικανούς να ανταποκριθούν στις πολυδιάστατες απαιτήσεις του σύγχρονου και μελλοντικού πεδίου της μάχης, πράττοντας αυτό που δεν γίνεται και όχι μόνο αυτό που γίνεται και φαίνεται εύκολο.

Άρτια επιστημονικά και στρατιωτικά καταρτισμένους.

Τέλος, η Σχολή αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί το καταλληλότερο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό ίδρυμα που εκπληρώνει απόλυτα αυτό που όρισε για τους Ευέλπιδες ο πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας, Ιωάννης Καποδίστριας: «Καλή Ελπίδα του Έθνους».

Στόχος μου και επιδίωξή μου είναι η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων να εξακολουθήσει να βρίσκεται όχι μόνο στην κορυφή της πυραμίδας των στρατιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας μας, αλλά και διεθνώς.

Μ’ αυτές τις σκέψεις αλλά και για την περαιτέρω ενημέρωσή σας, σας προσκαλώ να περιηγηθείτε τον ιστότοπο της Σχολής.