Εκπαίδευση Ευέλπιδων ΙΙ τάξης στο ΚΕΑΠ

Στο πλαίσιο της φθινοπωρινής εκπαίδευσης της Σχολής διεξάγεται η εκπαίδευση της ΙΙ τάξεως στο Κέντρο Ανορθόδοξου Πολέμου. Οι δευτεροετείς Ευέλπιδες εκπαιδεύονται σε αντικείμενα ανορθόδοξου πολέμου όπως διεξαγωγή περιπόλων, βολές μάχης ταχείας αντιδράσεως και διέλευση στίβου μάχης.