Εκλεκτορικές Επιτροπές

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ - ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΜΟΡΦΩΝ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τομέα Μαθηματικών & Επιστημών Μηχανικού

ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τομέα Μαθηματικών & Επιστημών Μηχανικού

ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τομέα  Φυσικής και Πολιτισμικής Αγωγής <<Φυσική Αγωγή>>

Μητρώο Εκλεκτόρων (Μαθηματικά)

Μητρώο Εκλεκτόρων Φυσική Αγωγή με Έμφαση σε Ελληνικούς Χορούς

ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τομέα Μαθηματικών & Επιστημών Μηχανικού

ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρατηγική-Αμυντική Ανάλυση

ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα

ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Διεθνείς Σχέσεις Διατλαντική

ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Διεθνής Γεωγραφία

ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κατανεμημένη Τεχνητή Νοημοσύνη

ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κλασική Φιλολογία

ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Μηχανική των Υλικών

ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Μηχανολογία-Βλητική

ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στοχαστική Επιχειρησιακή Έρευνα

ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρατιωτική Άμυνα Πυρηνικών

ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρατιωτική Φυσική

ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρατιωτική Χημεία

ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τεχνολογίες Ηλεκτρονικής

ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τεχνολογίες Μικροκυμάτων

ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ KAI ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

EΚΛΕΚΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚAI ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΤΑΜΕΛΗΣ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 7ΜΕΛΕΣ

ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 15ΜΕΛΕΣ