Ανακοινώσεις

Διορισμοί Εκπαιδευτών στη ΣΣΕ (Πρόσληψη Ειδικών Επιστημόνων και Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού Ακαδημαϊκού Έτους 19 – 20)

Διεθνές Συνέδριο Κρυπτογραφίας

3ο Συνέδριο Χερσαίων Δυνάμεων

Πλήρωση μίας θέσης Διδακτικού ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Στρατιωτικών Σπουδών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), ως ακολούθως: Τομέας: Φυσικής και Πολιτισμικής Αγωγής.

Πλήρωση μίας θέσης Διδακτικού ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Στρατιωτικών Σπουδών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), ως ακολούθως: Τομέας: Μαθηματικών & Επιστημών Μηχανικού.

Πλήρωση μίας θέσης Διδακτικού ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Στρατιωτικών Σπουδών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), ως ακολούθως: Τομέας: Μαθηματικών & Επιστημών Μηχανικού.

Πλήρωση μίας θέσης Διδακτικού ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Στρατιωτικών Σπουδών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), ως ακολούθως:
Τομέας: Μαθηματικών & Επιστημών Μηχανικού. Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική των Υλικών με Έμφαση στα Προηγμένα Σύνθετα, Νανοσύνθετα και Αμυντικά Υλικά».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Μηχανική των Υλικών με ΑΔΑ

Ορκομωσία Πρωτοτετών Ευέλπιδων Τάξης 2025 Αντγος Στυλιανός Καλμπουρτζής - Live Streaming

Τελετή Ονοματοδοσίας Γηπέδου Στίβου στη ΣΣΕ

Την Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε παρουσία του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγου Χαράλαμπου Λαλούση, η τελετή ονοματοδοσίας του ανοικτού γηπέδου στίβου της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, στη Βάρη Αττικής, ως «ΣΤΑΔΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΜΙΤΣΗΣ», εις μνήμην του Καθηγητή Σωματικής Αγωγής της ΣΣΕ από το 1960 έως το 1993, Χαράλαμπου Καμίτση.

Τελετή Απονομής Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών στο πλαίσιο των Διιδρυματικών Προγραμμάτων της ΣΣΕ και του Πολυτεχνείου Κρήτης

Την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021, στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) στη Βάρη Αττικής, πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, στο πλαίσιο των διιδρυματικών μεταπτυχιακών προγραμμάτων της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων με τη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοικήσεως του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Hellenic Army Academy: “International Spring Semester 2022.”

The Hellenic Army Academy will organize -once more- the “International Spring Semester”, utilizing the framework provided by the “European Initiative for the Exchange of Military Young Officers”. All courses will take place within the Academy’s facilities in a residential format, from 21 February 2022 to 10 June 2022.

Σελίδες