Ανακοινώσεις

Διορισμοί Εκπαιδευτών στη ΣΣΕ (Πρόσληψη Ειδικών Επιστημόνων και Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού Ακαδημαϊκού Έτους 19 – 20)

Διεθνές Συνέδριο Κρυπτογραφίας

3ο Συνέδριο Χερσαίων Δυνάμεων

Πλήρωση μίας θέσης Διδακτικού ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Στρατιωτικών Σπουδών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), ως ακολούθως: Τομέας: Φυσικής και Πολιτισμικής Αγωγής.

Πλήρωση μίας θέσης Διδακτικού ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Στρατιωτικών Σπουδών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), ως ακολούθως: Τομέας: Μαθηματικών & Επιστημών Μηχανικού.

Πλήρωση μίας θέσης Διδακτικού ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Στρατιωτικών Σπουδών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), ως ακολούθως: Τομέας: Μαθηματικών & Επιστημών Μηχανικού.

Πλήρωση μίας θέσης Διδακτικού ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Στρατιωτικών Σπουδών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), ως ακολούθως:
Τομέας: Μαθηματικών & Επιστημών Μηχανικού. Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική των Υλικών με Έμφαση στα Προηγμένα Σύνθετα, Νανοσύνθετα και Αμυντικά Υλικά».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Μηχανική των Υλικών με ΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ <<ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ>> ΚΑΙ <<ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ>>

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ <<ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ>> ΚΑΙ <<ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ>>

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΣΣΕ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΣΕ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΤΑΞΗΣ 2025

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΣΕ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΤΑΞΗΣ 2025

Υγειονομικές Οδηγίες Κατάταξης Πρωτοετών Ευελπίδων

Ενόψει της κατάταξης των επιτυχόντων νεοπαρουσιαζόμενων πρωτοετών μαθητών στη ΣΣΕ και λαμβάνοντας υπόψη τα επιδημιολογικά δεδομένα, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω :

Σελίδες