Ανακοινώσεις

Μάιος 25, 2018

Η ημερομηνία υποβολής των Ελλιπών Δικαιολογητικών είναι έως την Τρίτη 05 Ιουνίου 2018 (Ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας)

περισσότερα
Μάιος 23, 2018

Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την Επιλογή/Εξέλιξη μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων στον...

περισσότερα
Μάιος 23, 2018

Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την Επιλογή/Εξέλιξη μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων στον...

περισσότερα
Απρίλιος 24, 2018

Η συμπλήρωση της Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης του υποψηφίου, θα γίνεται ηλεκτρονικά σε περιβάλλον Windows στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Η/Υ) του...

περισσότερα
Απρίλιος 24, 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ

περισσότερα

Πολυμέσα

Δραστηριότητες