Ανακοινώσεις

Ιούνιος 15, 2018

Οι Υποψήφιοι οφείλουν την πρώτη (1η) ημέρα που ξεκινάει η εξέταση της εκάστοτε Ομάδας, να παρουσιαστούν στην Πύλη της ΣΣΕ στις 07:00, έχοντας ...

περισσότερα
Ιούνιος 15, 2018

Οι Υποψήφιοι οφείλουν την πρώτη (1η) ημέρα που ξεκινάει η εξέταση της εκάστοτε Ομάδας, να παρουσιαστούν στην Πύλη της ΣΣΕ στις 07:00, έχοντας ...

περισσότερα
Μάιος 30, 2018

 

                      Οι Εισαγωγικές Εξετάσεις των Υποψηφίων του Ν. 1294/1982 (Μόνιμοι Υπξκοί ΣΞ) θα διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις της...

περισσότερα
Μάιος 25, 2018

Η ημερομηνία υποβολής των Ελλιπών Δικαιολογητικών είναι έως την Τρίτη 05 Ιουνίου 2018 (Ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας)

περισσότερα
Μάιος 23, 2018

Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την Επιλογή/Εξέλιξη μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων στον...

περισσότερα

Πολυμέσα

Δραστηριότητες