Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Ημερίδα: “100 Χρόνια από τη Μικρασιατική Εκστρατεία”

Παρακολουθήστε το πρώτο μέρος της Ημερίδας εδώ

Παρακολουθήστε το δεύτερο μέρος της Ημερίδας εδώ