Χαιρετισμός του Διοικητή της Σχολής Υποστράτηγου Δημήτριου Αλεβίζου

Σας καλοσωρίζω στον ιστότοπο της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), του αρχαιοτέρου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της νεώτερης ιστορίας του ελληνικού κράτους. Η ΣΣΕ ιδρύθηκε το 1828 από τον Ιωάννη Καποδίστρια, πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδος, στο Ναύπλιο και ακολούθως μετεστεγάσθηκε διαδοχικά, στην Αίγινα, στον Πειραιά, στην Αθήνα και τέλος στην παρούσα θέση της, στην Βάρη Αττικής. Στη σχεδόν διακοσιετηρίδα της συνεχούς λειτουργίας της, αποτέλεσε το φυτώριο των Αξιωματικών, οι οποίοι ηγούμενοι του Στρατού Ξηράς διέπρεψαν στα πεδία των μαχών όποτε αυτό απαιτήθηκε. Παράλληλα όμως με την λειτουργία της ως λίκνο της Ελληνικής Στρατιωτικής Παιδείας και Σκέψης, η Σχολή Ευελπίδων είναι διεθνώς αναγνωρισμένη και για το υψηλό επίπεδο της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης που παρέχει στους Ευέλπιδες. Στα θρανία της έχουν μαθητεύσει Βασιλείς, Πρωθυπουργοί, Υπουργοί και Βουλευτές, διακεκριμένοι Αξιωματικοί, αλλά και υψηλής στάθμης επιστήμονες, συγγραφείς καθώς και οι πρώτοι πολιτικοί μηχανικοί και καθηγητές του Πολυτεχνείου, της Φυσικομαθηματικής και της Γυμναστικής Ακαδημίας. Σήμερα η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, με οδηγό το λαμπρό παρελθόν της, συνεχίζει το υψηλό έργο της εκπαίδευσης των Ευελπίδων, επιδιώκοντας τη διάπλαση:

> στρατιωτικών ηγετών σεμνών, με πρωτοβουλία, υψηλό φρόνημα και αφοσίωση στο καθήκον.

> αξιωματικών που έχουν ενστερνισθεί τις στρατιωτικές αρετές της φιλοπατρίας, της ανδρείας, της πειθαρχίας, της καρτερίας και του στρατιωτικού πνεύματος και οι οποίοι θα εμπνέουν με το χαρακτήρα τους αποτελώντας παράδειγμα προς μίμηση.

> αξιωματικών με υψηλό επίπεδο στρατιωτικής και ακαδημαϊκής μόρφωσης.

Με αυτές τις σκέψεις, σας καλώ να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα της Σχολής και να θεωρήσετε ως ευπρόσδεκτη, κάθε επικοινωνία για την παροχή περαιτέρω πληροφοριών και την επίλυση οποιασδήποτε απορίας.

Με εκτίμηση

Υπτγος Δημήτριος Αλεβίζος

Διοικητής ΣΣΕ